Αρισταίος: Η ιστορία του μελισσοθεού

Ο Ησίοδος και ο Πίνδαρος αναφέρουν ότι ο Έλληνας ήρωας Αρισταίος ήταν γιος τού Θεού Απόλλωνα
και της Νύμφης Κυρήνης, εγγονής της Ναϊάδας Κρέουσας, της όμορφης θυγατέρας του Υψέα, που ήταν
γιος του Πηνειού.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Αρισταίος: Η ιστορία του μελισσοθεού”